Proscenic | 820S Robot Vacuums Cleaner
U?ywamy plików cookie, aby poprawi? Twoje do?wiadczenia online. Kontynuuj?c przegl?danie tej witryny, zak?adamy, ?e zgadzasz si? na u?ywanie przez nas plików cookie.
Twoje stanowisko: Dom / Robot sprz?taj?cy

820S

Smart APP and Alexa Control,1800Pa Max Suction(EU ONLY)
USD
$199.00

Cena zawiera podatek VAT.

  Wybierz ??dane informacjeX
+
-
(349 dost?pnych)

Rodzaje p?atno?ci:

 • Sterowanie APP
  Dzi?ki po??czeniu Wi-Fi mo?esz planowa?, monitorowa?, kontrolowa?, wstrzymywa? i dostosowywa? sprz?tanie w dowolnym miejscu za pomoc? telefonu; mo?esz równie? sprawdzi? map? sprz?tania i histori?. Nale?y jednak pami?ta?, ?e ta aplikacja odkurzacza automatycznego obs?uguje tylko Wi-Fi 2,4 GHz.
  Du?y pojemnik na kurz
  Dzi?ki du?emu pojemnikowi na kurz o pojemno?ci 600 ML robot odkurzaj?cy 820S mo?e zatrzyma? wi?cej brudu podczas sesji sprz?tania, a Ty nie musisz czy?ci? pojemnika tak cz?sto.
  Mocne ssanie
   Ten robot odkurzaj?cy ma trzy tryby ssania do wyboru: tryb normalny do odsysania sier?ci, sier?ci zwierz?cej, gruzu, kurzu i brudu w prosty i skuteczny sposób; tryb max do zasysania wi?kszych odpadów i g??bokiego czyszczenia dywanów, który jest odpowiedni do ró?nych rodzajów pod?óg, takich jak parkiet, p?ytki, dywany o krótkich w?osach itp.
  Technologia Vboost
  Robot odkurzaj?cy wykorzystuje zaawansowan? technologi? Vboost, która automatycznie rozpoznaje dywan i prze??cza si? na maksymaln? moc ssania, aby go wyczy?ci?. Gdy tylko robot opu?ci dywan, powraca do poprzedniej mocy ssania.
  Czujnik antykolizyjny
  Dzi?ki czujnikowi antykolizyjnemu na podczerwień mo?e ?atwo identyfikowa? i omija? przeszkody, zmniejszaj?c liczb? kolizji z meblami lub innymi przedmiotami gospodarstwa domowego i zapobiegaj?c uszkodzeniom tych przedmiotów.
  Czujnik zapobiegaj?cy upadkom
  Ten inteligentny robot wykorzystuje czu?y czujnik urwiska, który mo?e wykry? schody i stopnie podczas czyszczenia, a tym samym chroni? si? przed upadkiem. Nast?pnie ponownie planuje tras? w celu wykonania zadania i zapobiega samemu uszkodzeniu.
  Automatyczne ?adowanie
  Po zakończeniu czyszczenia lub niskim poziomie na?adowania akumulatora automatyczny odkurzacz automatycznie wraca do stacji ?aduj?cej i zaczyna si? ?adowa?, dzi?ki czemu jest zawsze przygotowany do nast?pnej sesji sprz?tania. Uwaga: prosz? ustawi? stacj? ?aduj?c? w odpowiedniej pozycji, w przeciwnym razie b?dzie to mia?o wp?yw na drog? powrotn? odkurzacza.
  Sterowanie g?osowe Alexa i Google
  Odkurzacz robota Proscenic mo?e by? sterowany za pomoc? poleceń g?osowych Alexa i Google. Po??cz robota odkurzaj?cego z Alexa/Google a nast?pnie podaj instrukcje np. rozpocznij czyszczenie, zatrzymaj czyszczenie lub przejd? do stacji ?aduj?cej itp. (Nazwa umiej?tno?ci: Robot Proscenic).

  Products Comparison

    Seria 820 Seria 830 Seria 850  M6PRO M7PRO M8PRO
  System nawigacyjny Nawigacja ?yroskopowa Nawigacja ?yroskopowa Nawigacja ?yroskopowa Nawigacja radarowa Nawigacja radarowa Nawigacja radarowa
  Maksymalna moc ssania 1800Pa 1800Pa 3000 Pa 2600 Pa 2700 Pa 3000 Pa
  Mopowanie ×(Zbiornik na wod? sprzedawany oddzielnie)
  Automatyczne ?adowanie
  Inteligentna stacja ss?ca × × × × √(Sold Separately)
  Czas pracy Maximum 130mins Maximum 130mins Maximum 120mins Maximum 110mins Maximum 270mins Maximum 250mins
  Sterowanie APP (2.4G Wi-Fi)
  Sterowanie g?osowe Alexa & Google Home  v
  Zapobieganie upadkom/antykolizji
  Technologia V-boost---Wykrywanie dywanów  v
 • SPECS
  • 1800Pa
  • 600ML
  • 100-130 minutes
  • ?
  • ?
  • 15mm
  • 2.7Kg
  • 55-65dB
  • 2000mAh Lithium-Ion
  • 330*330*76mm
  • HEPA
  • 28W
  • 14.4V
  • 3-5h
  • Hard Floors to Low-Pile Carpets
  • 3
Free Shipping on All Orders
Free Shipping on All Orders
30-Day Money-Back Guarantee
30-Day Money-Back Guarantee
1-Year Limited Warranty
1-Year Limited Warranty
Safe & Secure
Safe & Secure
Spinki do mankietów:
午夜片无码区在线观看-国产午夜亚洲精品一区